HIT-Active-Aqua bevattningssystem

HIT Active Aqua - det innovativa bevattningssystemet med effektiv och jämn bevattning i hela ridunderlaget

HIT beachMånga traditionella bevattningssytem lämnar efter sig en ridbana som blir ojämnt bevattnad med delvis både lervälling och torra ytor. Det leder ofta till halkrisk och en ojämn ridyta. Sprinklerbevattning behöver dessutom stora mängder vatten och långa bevattningstider för att nå ner i djupet på underlaget. Det mesta av vattnet slösas när det dunstar genom sol och vind innan det hunnit sjunka ner i den torra sanden. HIT-Active-Aqua är lösningen på alla dessa problem.

Det innovativa bevattningssystemet HIT-Active-Aqua kombinerar HIT-dräneringsraster med särskilt framtagna dropprör för en underjordisk bevattning för ridbanor. HIT-Active-Aqua är en effektiv, säker och ekonomisk bevattning som kräver mycket litet underhåll. Rören är mycket tåliga för kyla och fungerar trots att det är några minusgrader ute. Tömning och fyllning av systemet görs i en handvändning.

Även om HIT-Active-Aqua är relativt nytt bevattningssytem i Sverige med ca ett 10-tal anläggningar i drift, så finns det desto fler referensanläggningar världen över. Systemet har gjort succé med sin effektiva bevattning på ridanläggningar i USA, Tyskland, Ryssland, Italien och Dubai, m fl.

 

AAdraingrid

 • Förbättrar stabiliteten och svikten i hela ridunderlaget
 • Jämn bevattning över hela ridbanan
 • Helt automatiskt styrsystem
 • Styr bevattningen i fyra eller fler zoner
 • Använd ridbanan medan bevattning pågår
 • 40% vattenbesparing jämfört med sprinklerbevattning
 • Tålig för kyla - vattna ner till minusgrader
 • Lätt att tömma systemet och mycket lite underhåll
 • Både för ridhus och utomhusanläggningar
 • Finns på många anläggningar runt om i världen
 • 10 års garanti

 

HIT modell

Produktinfo Active-Aqua (EN/DE)

pfd icon

 

Installationen av Active Aqua, steg för steg

 

ACTIVE AQUA