Expåra AB - Basebinder

"...det perfekta underlaget
för häst och ryttare"

Basebinder

Få en optimal ridbana med bra svikt och fäste och vattna betydligt mindre och samtidigt reducera dammet. Basebinder är en svenskutvecklad saltlösning särskilt laboratorieframtagen och testad för hästsporten. Lösningen är en optimerad blandning av olika salter och mineraler som ger den mest effektiva fukt- och dammbindande förmågan och som samtidigt är skonsam för häst och människa.  Basebinder binder fukt dubbelt så effektivt som flingsalt av magnesiumklorid (se fig.) och fungerar även på riktig torra och varma dagar oavsett luftfuktighet. Grundliga tester har påvisat att både en vattenbesparing på 79% och dammreduktion på 69% är möjlig, jämfört med vanlig bevattning. Beräknat på vattenförbrukning, maskiner och personal sparar man in minst 35% av underhållskostnaderna för en normalskött tävlingsbana. Fungerar för behandling i både ridhus och på utebanor.

basbinder fuktighet

basbinder fuktighet

  • för både ridhus och utebanor
  • minskar dammbildningen och förbättrar miljön för hästar och människor
  • bättre bankvalitet i form av svikt och fäste
  • behåller ridbanans fuktighet även under varma och torra dagar
  • fungerar vid alla relativa fuktigheter (30-100%)
  • ofarlig för häst och i arbetsmiljösynpunkt
  • anpassad för banor med fibersand eller grus för all typ av hästsport
  • kan ge en besparing på 35% av totala underhållskostnader
  • kan ge vattenbesparing på 79%
  • kan minska dammbildningen med 69%

Dosering

Startbehandling första året: ca 2,5 liter/m2 
Efterföljande år: ca 1 liter/m2

Pris för container á 1000 liter: SEK 5 500,00 + moms och frakt

basbinder ridbana

Produktinfo Basebinder

basbinder SE 2014 Web
basbinder SE 2014 Web
fetishfemdom.org