HIT-Active-Aqua bevattningssystem

 

HIT Active Aqua - det innovativa bevattningssystemet med effektiv och jämn bevattning i hela ridunderlaget

 

HIT beachMånga traditionella bevattningssytem lämnar efter sig en ridbana som blir ojämnt bevattnad med delvis både lervälling och torra ytor. Det leder ofta till halkrisk och en ojämn ridyta. Sprinklerbevattning behöver dessutom stora mängder vatten och långa bevattningstider för att nå ner i djupet på underlaget. Det mesta av vattnet slösas när det dunstar genom sol och vind innan det hunnit sjunka ner i den torra sanden. HIT-Active-Aqua är lösningen på alla dessa problem.

Det innovativa bevattningssystemet HIT-Active-Aqua kombinerar HIT-dräneringsraster med särskilt framtagna dropprör för en underjordisk bevattning för ridbanor. HIT-Active-Aqua är en effektiv, säker och ekonomisk bevattning som kräver mycket litet underhåll. Rören är mycket tåliga för kyla och fungerar trots att det är några minusgrader ute. Tömning och fyllning av systemet görs i en handvändning.

Även om HIT-Active-Aqua är relativt nytt bevattningssytem i Sverige med ca ett 10-tal anläggningar i drift, så finns det desto fler referensanläggningar världen över. Systemet har gjort succé med sin effektiva bevattning på ridanläggningar i USA, Tyskland, Ryssland, Italien och Dubai, m fl.

AAdraingrid

 

 • Förbättrar stabiliteten och svikten i hela ridunderlaget
 • Jämn bevattning över hela ridbanan
 • Helt automatiskt styrsystem
 • Styr bevattningen i fyra eller fler zoner
 • Använd ridbanan medan bevattning pågår
 • 40% vattenbesparing jämfört med sprinklerbevattning
 • Tålig för kyla - vattna ner till minusgrader
 • Lätt att tömma systemet och mycket lite underhåll
 • Både för ridhus och utomhusanläggningar
 • Finns på många anläggningar runt om i världen
 • 10 års garanti

HIT modell

Produktinfo Active-Aqua (EN/DE)

pfd icon

UPPBYGGNADEN STEG FÖR STEG

 • 1. Bärlagret läggs i ridhuset.

  1. Bärlagret läggs i ridhuset.

 • 2. Stenmjöl läggs på plats och planas med laser.

  2. Stenmjöl läggs på plats och planas med laser.

 • 3. Fiberduk rullas ut på stenmjölet.

  3. Fiberduk rullas ut på stenmjölet.

 • 4. Dropprör och Draingrids läggs ut över fiberduken.

  4. Dropprör och Draingrids läggs ut över fiberduken.

 • 5. Rör och pumpar kopplas samman. Systemet testas.

  5. Rör och pumpar kopplas samman. Systemet testas.

 • 6. Draingrids fylls med ren sand som sedan jämnas.

  6. Draingrids fylls med ren sand som sedan jämnas.

 • 7. Fibersanden läggs på som topplager.

  7. Fibersanden läggs på som topplager.

 • 8. Det färdiga ridhuset med ständigt optimal fuktnivå.

  8. Det färdiga ridhuset med ständigt optimal fuktnivå.

 • 1. Bärlagret läggs i ridhuset.
 • 2. Stenmjöl läggs på plats och planas med laser.
 • 3. Fiberduk rullas ut på stenmjölet.
 • 4. Dropprör och Draingrids läggs ut över fiberduken.
 • 5. Rör och pumpar kopplas samman. Systemet testas.
 • 6. Draingrids fylls med ren sand som sedan jämnas.
 • 7. Fibersanden läggs på som topplager.
 • 8. Det färdiga ridhuset med ständigt optimal fuktnivå.

GALLERI

050
2017 IMG-012200
2017 IMG-01318
2017 IMG 6114
2017 IMG 6118
2017 IMG 6174
2017 IMG 6354
229
Colorado 4
Drip 2
Drip 4
HIT Arena 5
IMG-2259
IMG-2260
IMG-22611
IMG-2264
IMG-2266
IMG-2267
IMG-22888
IMG-2289
IMG-2292
IMG-2297
IMG 0755
IMG 2380
IMG 2388
IMG 2430
IMG 4821
IMG 4869
IMG 4872
IMG 4903
IMG 4915
Reithallenboden Boger 2012 046
Reithallenboden Boger 2012 047