Hippotex

reitplatze

Hippotex allvädersunderlag har framgångsrikt använts på ridbanor i mer än 35 år. Hippotex består av oregelbundet skurna bitar av fiberduk (polypropen och polyesterfibrer) och ändrar inte sin struktur även under extrema laster. Underlaget kan beridas även i frost eller efter ett kraftigt regn. Hippotex förmultnar inte och behövs heller inte bytas ut p g a slitage, utan blir bara bättre med tiden.

Mått, vikt och åtgång

En bal väger cirka 300 kg och mäter 140 x 125 x 90 cm.
100 m2 material (16-17 cm) =  5,75 balar.

Pris: SEK 1 660 /bal (300 kg) + moms och frakt


Prisexempel för ridbana 20 x 60 m (1200 m2):

65 st balar x SEK 1 660 + moms = SEK 107 900 + moms och frakt

Miljöpåverkan

Produkten har med vetenskapligt erkända metoder testas för miljöpåverkan av ett ackrediterat testlabb. Mätresultaten visar på att Hippotex ej är miljöfarligt och uppfyller alla rådande miljökrav. Hippotex är inte klassat som farligt avfall och kan ges till förbränningsanläggning för energiåtervinning. Det är också fullt möjligt att flytta materialet för vidare för återandvändning på ridbanor, paddockar och longeringscirklar.

 
Uppbyggnad av en Hippotex-bana

IMG 0457

1. Förbered en markyta med 1-2 % lutning. Ingen dränering är nödvändig.

2. Lägg ett kompakt bärlager med 15-120 cm grus/makadam. Täck hela ytan med fiberduk.

3. Lägg på ett separerande skikt med hårt packat stenmjöl eller liknande material (kornighet 0-5). Ytan ska vara hård, fast och inte släppa igenom vatten.

4. Lägg sedan ut 16-17 cm av Hippotex och fördela materialet så jämnt som möjligt. Det tar en tid för fibrerna att sätta sig och binda sig till varandra. Denna process går snabbare genom ridning och fukt. Materialet binder sig nedifrån och upp. Med tiden får man en slags matta där vattengenomtränglighet och elasticitet kvarstår.

 Materialet drar inte åt sig vatten. Vattnet går istället ner till separeringsskiktet och leds undan av marklutningen på 1-2 %. Det är därför full möjligt att använda ridbanan direkt efter ett kraftigt regn. Även i minusgrader är underlaget ridbart.

 

Sköteselråd

Då man inte ska harva på Hippotex, bör man istället då och då jämna till underlaget med en grov träkratta eller genom att sladda med ett armeringsnät över banan. Det är inte särskilt krävande och är snabbt gjort. Man bör dock se till att mocka underlaget noga och kontinuerligt hålla banan så ren som möjligt. Vattna även underlaget då och då.


TIPS: Då lite av materialet alltid följer med vid mockning rekommenderas att man redan från start skaffar några balar extra som man kan fylla på med vid behov.