Sand

 "Vi levererar också vår rena ridbanesand utan fiber - kontakta oss för en offert!"

baskarp glasExpåra lägger särskilt stor vikt vid valet av en bra sand, för sanden i ett ridunderlag är minst lika viktig som valet av bra fiber. Den exakta blandningen skapar en bra fibersand.

Redan runt år 2000 när fibersandbanorna ej ännu var särskilt väletablerade, upptäckte Expåra kvartssanden i Sverige. Den optimala egenskapen av färg, form och mineral (Silikat) gjorde sanden mycket lämplig som ridunderlag i förbindelse med syntetfiber. Sanden tillsammans med fibrerna håller fuktigheten, ger svikt och binder ihop underlaget. Kvartssanden som vi använder oss av tvättas fram så att den får en mycket fin korning och inte ryker. Den utmärker sig av sin unika ljusa färg, rätt egenskaper och höga kvalitet.

stromsholm lass

 Kvartssanden kommer från olika platser i Sverige men mestadels använder vi oss av sanden vid åsar som ligger i närheten av Vänern och Vättern. Sanden är naturligt formad och som under tiotusentals år uppkommit genom istidernas inverkan på landskapet. Sanden går under namnet kvartssand eller ibland silikatsand och består mestadels av kvarts, som är ett naturligt bildat silikatmineral (kiseldioxid) i kristalliserad form. Kvarts är ett hårt och stabilt mineral med många användningsområden och som även har goda elastiska egenskaper.

 

baskarp sand3Kvartssanden som Expåra AB levererar till ridbanor håller mycket hög renhet (ca 98% silikat) genom dubbeltvätt med en avancerad sandtvätt. Vi har möjlighet att ta fram sandkornighet ända ner till 0,010 mm. Optimal korning för fiberunderlag ligger i regel på runt 0,12 mm, vilket vi kan justera anpassat till ändamålet. Sandkornen är på naturlig väg oregelbundet formade och bildar därigenom mikroskopiska luftfickor mellan varandra. Denna porösa men samtidigt hållfasta struktur förklarar kvartssandens förmåga att hålla fukt och erbjuda bra svikt. Den ljusa färgen på sanden ger också ett mycket bra helhetsintryck!

 

LÄS MER:  PDF "Fakta om fibersand"   - Berit Olthoff, Expåra AB, skriver om fibersand