Ridhus-Sarg

sarg4 3

Sargen som inte bara är väldigt vacker utan också mycket slagtålig och säker för häst och ryttare. Utformningen gör så att ryttarens ben eller fot inte kan bli klämd av hästen. Sargen är mycket hård och klarar sparkar från häst och skrapningar även från en ridhusharv.

 • Värmeformade sargelement
 • Hög säkerhet kombinerat med vackra linjer
 • Reducerad klämrisk genom sargens utformning
 • Finns i höjderna 1250 och1400 mm
 • Sockel tillkommer med ca 200 mm
 • Total höjd ca 145 cm eller 165 cm
 • Elementen är 1100 mm breda och 26 mm tjocka
 • Består av 9 träskikt sammanpressade med vattenfast lim
 • 7 skikt poppel och 2 ytterskikt okume
 • Kan lackas i olika kulörer efter behov
 • Kan monteras som slagdörr med gångjärn eller som skjutport med skenor

EXPARA-speglar-sarg-belysning

       equus curve